Šicí nitě jsou příze vhodné k šití. Šití je definováno jako úkon, při kterém se určitým způsobem vede šicí nit sešívanou látkou. Většina šicích nití se vyrábí z polyesteru ve všech známých formách: multifil hladký, tvarovaný nebo opřádaný bavlnou, monofil, staplové příze předené vlnařským nebo bavlnářským způsobem. Rozeznáváme také nitě bavlněné, hedvábné, teflonové nitě, apod.

Nit je výrobek z jednoho nebo několika vláken. Zatímco příze je všeobecný širší pojem pro tento textilní útvar, tak nit představuje vždy jen jednotlivou část příze.